Styrelederen skal ha mottatt over 6 millioner kroner for sine tjenester til en tidligere stor aksjonær i selskapet. I følge tiltalen skjedde dette blant annet ved at styrelederen ved markedsmanipulasjon sørget for at aksjonæren fikk solgt aksjene sine på en høy kurs.

Tiltalen mot den tidligere styrelederen omfatter i tillegg selvvasking og en rekke andre brudd på verdipapirhandelloven.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157