I tillegg mener ØKOKRIM at tiltalte har brutt merverdiavgiftsloven, aksjeloven, bokføringsloven og ligningsloven i forbindelse med et annet selskap der han var styreleder og daglig leder.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, tlf 415 55 909.