Hovedtiltalte, som er tidligere daglig leder og styreleder, skal i 2009 og 2010 ha tappet flere selskaper - dette til fordel for selskap i eget konsern som senere har gått konkurs. Den ene medtiltalte skal blant annet ha bistått med hvitvasking av utbytte, og den andre medtiltalte skal ha medvirket til gjennomføringen av underslag.

Tappingen førte til at betydelige midler ble overført fra likvide selskap til selskap som senere har gått konkurs.

Kontaktperson i ØKOKRIM: kst statsadvokat Hulda O. Karlsdottir, tlf 480 12 254