68-åringen fra Østfold er tiltalt for grov økonomisk utroskap av vel 3,3 millioner kroner, og for å ha gitt uriktige opplysninger og derved uberettiget fått utbetalt vel 660.000 kroner i merverdiavgiftsrefusjon. Mannen er også tiltalt for brudd på bokføringsloven.

- Påtalemyndigheten mener tiltalte har benyttet svart arbeidskraft for å utføre maleroppdrag på Stortinget. Som styreleder i et selskap handlet tiltalte mot selskapets interesser for å oppnå vinning, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i ØKOKRIM.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Maria Bache Dahl, telefon 905 19 092