Mannen skal ha sørga for at selskapet betalte fleire fakturaer til to Panama-registrerte selskaper med bankkontoar i Sveits, utan at oljeselskapet fekk tilvarande motyting.

Han er i tillegg tiltalt for sjølvvask ved å ha sørga for at det blei overført cirka 12 millionar dollar til en trust han sjølv var reell eigar av. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf 928 06 758.