De tre er tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010. Opptil 12 selgere skal ifølge tiltalen ha blitt bedratt for sin avtalefestede godtgjørelse på opp mot 188,2 millioner kroner etter salg av aksjer i Crew Gold Corporation. De tre tiltalte skal ha holdt realitetene bak senere handler med aksjen skjult for både de 12 selgerne og markedet.

Saken er ikke berammet ennå.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Håvard Kampen i ØKOKRIM, tlf. 23 29 10 32

For innsyn i tiltalen, send e-post til kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, mads.kleppe@politiet.no, tlf. 996 03 516