48-åringen er tiltalt for å ha bedratt to personer til å investere til sammen 500.000 euro. Grovt bedrageri har en strafferamme på seks års fengselsstraff.

- Dette er en alvorlig sak der et ektepar har investert et betydelig beløp. Ekteparet ble forespeilet at investeringen var risikofri, at det forelå sikkerhet og at de ville få høy avkastning. Det har vært en omfattende etterforskning i flere land, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i ØKOKRIM.

Den daglige lederen er også tiltalt for å ha gitt Gjøvik tingrett uriktige opplysning i en konkurssak.

For innsyn i tiltalen, send skriftlig forespørsel på epost til mads.kleppe@politiet.no og be om innsyn.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Trude Stanghelle tlf 928 06 758 (mellom klokken 12 og 12.30 på grunn av rettssak).