For inntektsåret 2005 skal han i selvangivelsen ha unnlatt å opplyse om inntekt på rundt 50 millioner kroner og formue på rundt 26 millioner kroner. For inntektsåret 2006 leverte han ikke selvangivelse, til tross for at ØKOKRIM mener han hadde cirka 20 millioner kroner i inntekt og cirka 178 millioner kroner i formue. Unndratt inntekt og formue relaterer seg ifølge tiltalen i hovedsak til aksjeeie i utenlandske selskaper registrert i Skottland, på Kypros og Isle of Man. Overtredelsene er grove blant annet fordi beløpene er store og fordi eierskap til aksjene er forsøkt skjult for norske skattemyndigheter via utenlandsk selskap.

ØKOKRIM mener det er skadelig for det norske velferdssystemet når store inntekter og formuer unndras fra beskatning. Det norske selvangivelsessystemet er basert på tillit, og det er nødvendig å påtale alvorlige brudd på dette tillitsforholdet.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf 986 84 432.