På oppdrag fra hovedmannen i saken, en regnskapsfører, skal tiltalte i perioden 2000 til 2003 ha utarbeidet dataprogrammet ”Plukk” som utferdiget skiftlapper.
 
Regnskapsføreren arbeidet for flere drosjeeiere i østlandsområdet. I perioden 1998-2003 sørget han for at det i selvangivelsene til over 300 drosjeeiere ble oppgitt for lave skattepliktige inntekter. Det unndratte beløpet utgjorde til sammen ca. 200 millioner kroner. Regnskapsføreren ble i 2007 dømt til fengsel i åtte år.
 
Kontaktperson i Økokrim: politiadvokat Helene Bærug Hansen, tlf 938 03 380.