Påtalemakta legg til grunn at mannen mellom anna ikkje opplyste om inntekt på over 20 millionar kroner i sjølvmeldingane for 2000 og 2001, og at han til saman har lurt unna nær seks millionar kroner i skatt.

Mannen sørgde óg for at det i ei anna si sjølvmelding blei opplyst at denne hadde hatt eit tap ved sal av verdipapir på 1,8 millionar kroner som denne kravde frådrag for. Dette gjorde han trass i at denne personen ikkje hadde hatt slikt tap.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Trude Stanghelle: tlf 928 06 758.