Dei tre andre er tiltalt for medverknad.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, tlf. 911 41 640.