Tiltalte er forhenværende leder i et større norsk teknologiselskap. ØKOKRIM mener tiltalte ved to anledninger, i henholdsvis 2003 og 2006, skal ha handlet aksjer med innsideinformasjon om selskapene han handlet i. I tillegg skal han ha fått betydelige gevinster på blant annet aksjekjøp via utenlandske forvalterkonti som ikke ble oppgitt til beskatning i Norge.

Kontaktperson: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.