I mars 2004 kjøpte mannen 15 000 aksjer i et børsnotert selskap like før selskapet varslet markedet om en viktig kontrakt det hadde inngått.

Meldingen om aksjeselskapets inngåelse av kontrakten ble gjort kjent i verdipapirmarkedet noen dager senere. Dette førte til at kursen på aksjer i selskapet steg. Samme dag solgte tiltalte de aksjene han hadde kjøpt. Samlet fikk han en fortjeneste på ca. 40 000 kroner.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, tlf. 95 73 99 11.