De tiltalte skal ha medvirket til å forlede flere banker til å utbetale lån i forbindelse med tomtekjøp på Sørlandet. Ved lånesøknadene ble det blant annet fremlagt uriktige dokumenter slik at betalingsevnen til låntaker og/eller sikkerheten for banken fremstod som vesentlig bedre enn den i virkeligheten var. Handlingene medførte på denne måten tap eller fare for tap for bankene. En mann som politiet anser som en av hovedmennene i saken ble i mars 2015 dømt ved tilståelsesdom til to år og åtte måneder fengsel for grovt bedrageri.

Saken er berammet i Oslo tingrett i oktober.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.