De to er tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel i forbindelse med handler av obligasjoner i august 2016. Ifølge tiltalen skal investeringsrådgiveren og megleren først ha begått markedsmanipulasjon ved å selge obligasjoner pålydende ti millioner kroner til en kurs på 77 prosent av pålydende, for deretter å kunne kjøpe obligasjoner for opp mot pålydende 75 millioner kroner for inntil en kurs 80. Kjøp av obligasjoner pålydende 50 millioner kroner ble så gjennomført på vegne av det internasjonale fondet til kurs 80.

- Påtalemyndigheten mener markedsmanipulasjonen ble gjennomført via salget, og at de tiltalte hadde innsideinformasjon om at kursen var manipulert da kjøpet ble gjennomført, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i ØKOKRIM.

Megleren er også tiltalt for brudd på god forretningsskikk. Det internasjonale fondet har vedtatt et inndragningsforelegg på vel 13,8 millioner kroner.

- Fondet har ikke vært mistenkt for å ha begått noe straffbart, men har mottatt et utbytte fra obligasjonshandlene og har vedtatt et inndragningsforelegg utstedt av ØKOKRIM, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i ØKOKRIM.

Finanstilsynet har anmeldt denne saken, og ØKOKRIM har fått bistand i etterforskingen fra myndigheter i England og på Jersey. Saken er ikke berammet ennå.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, telefon 95 21 54 36