I august 2007 skal mannen ha gitt en advokat i oppdrag å skrive et brev om det børsnoterte selskapet Det Norske Oljeselskap ASA (DNO) til Norsk Tillitsmann. Brevet gir uttrykk for å være skrevet på vegne av et antall obligasjonseiere som var alvorlig bekymret for selskapets likviditet, økonomi og dermed dets fremtid, til tross for at brevet kun var skrevet på vegne av tiltalte. Tiltalte eide kun én ogligasjon i selskapet, som han hadde skaffet seg i anledning nevnte brev. Samtidig hadde tiltalte en betydelig shortposisjon, og dermed en økonomisk interesse av fallende aksjekurs i DNO. Tiltalte skal ha gitt DN.no tilgang til brevet samme dag som det var skrevet, og DN.no publiserte kort tid etter en artikkel om brevet og obligasjonseiernes frykt for og kritikk av DNO.

I forkant av publiseringen skal tiltalte i tillegg ha oppfordret en investor til salg av DNO-aksjer. Investoren solgte deretter over 1 million DNO-aksjer kort tid før artikkelen ble publisert.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.