Seks av tiltalens poster gjelder bedragerier overfor banker i forbindelse med lån til kjøp av eiendom. Bankene skal ha blitt forledet til å utbetale lån ved at det ble gitt uriktige opplysninger om eiendommenes verdi, blant annet ved fiktive kjøpekontrakter som viste en forhøyet kjøpesum. Dette førte til at bankenes sikkerhet for lånet fremsto som vesentlig bedre enn den i realiteten var.

Tiltalte var oppgjørsansvarlig ved eiendomstransaksjonene. I følge tiltalen skal han ha vært klar over at bankene ble opplyst om en uriktig høy kjøpesum, men fortiet den reelle kjøpesummen. To av postene gjelder lånebedragerier knyttet til kjøp av biler, hvor finansieringsselskaper skal ha blitt forledet til å utbetale lån ved at det ble gitt uriktige opplysninger om hva bilene var kjøpt for.

I tillegg gjelder tiltalen et tilfelle av grovt bedrageri eller medvirkning til dette overfor kjøpere av en eiendom. Kjøperne skal ha blitt forledet til å betale 18, 5 millioner kroner for et tomteområde, blant annet ved fremleggelse av fiktive bud.

Saken behandles i retten i mai 2013. En mann er allerede dømt for fire av forholdene, men dommen er anket. Ytterligere forhold mot samme mann skal behandles høsten 2013.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Geir Kavlie, telefon 410 24 592.