Ifølge tiltalen skal personen blant annet urettmessig ha tappet et selskap for i overkant av NOK 1,8 millioner og latt være å opplyse om merverdiavgiftspliktig omsetning for over NOK 3 millioner, slik at det offentlige har gått glipp av betydelige beløp i merverdiavgift.

Daværende Oslo politidistrikt startet etterforsking av sakene i 2017. ØKOKRIM overtok etterforskingen i juni 2018.