Pengene skal ha blitt utbetalt i lån eller som investeringer i ulike forretningsprosjekter, herunder angivelig opprettelse av en fergerute og overtakelse av en kjemikalievirksomhet, for byggerettigheter og til kjøp av et hyttefelt. Den tiltalte skal i to av tilfellene ha forledet de fornærmede ved blant annet å gi uriktige opplysninger om sin bakgrunn og egne investeringer i prosjektene, samtidig som en vesentlig del av pengene ble benyttet til andre formål enn det som ble opplyst, herunder tiltaltes privatforbruk og betaling av egen gjeld. 

Mannen er i tillegg tiltalt for grov utroskap mot et selskap i forbindelse med en eiendomstransaksjon. Tiltalen gjelder også selvvasking av utbyttet fra bedrageriene og utroskapsforholdet.

Saken behandles i Oslo tingrett fra 1. november 2016. Det er satt av fire uker.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Joakim Ziesler Berge, tlf. 488 87 986