Tiltalen er basert på at mannen, i tillegg til å unnlate å opplyse kjøperne om at dokumentene ikke var ekte, også ga uriktig informasjon om dokumentenes eierskapshistorikk. Eierskapshistorikken er viktig informasjon for å bedømme ektheten av denne type dokumenter.

Tiltalen på grovt bedrageri omfatter 13 dokumenter, blant annet:

· manuskriptfragmenter til ”På gjengrodde stier” av Knut Hamsun

· manuskriptfragmenter til ”John Gabriel Borkman” av Henrik Ibsen

· innmeldingsskjema i NS-hjelpeorganisasjon signert Knut Hamsun

· lommealmanakk fra 1943 med Knut Hamsuns egne notater

· håndskrevne minneord av Knut Hamsun ved Vidkun Quislings død

· to førsteutgaver av Henrik Ibsens ”John Gabriel Borkman” med dedikasjoner til henholdsvis Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch

· et brev fra Henrik Ibsen til Knut Hamsun datert 1891 med en påskrift av Knut Hamsun datert 1948

· noen andre brev og hilsener 

Disse forholdene i tiltalen fant sted i 2005-2006, da mannen omsatte dokumentene til eller gjennom et antikvariat i Oslo. Flere av dokumentene havnet hos Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling, som i perioden 2005 – 2006 kjøpte åtte av Hamsun-dokumentene for til sammen 695 000 kroner. Nasjonalbiblioteket anmeldte saken til ØKOKRIM i 2008. Tiltalen omfatter også et forsøk i 2006 på å selge fragmenter av manuskriptet til et angivelig nytt og ukjent skuespill av Henrik Ibsen kalt ”Solguden”, til et annet antikvariat. I tillegg er det tatt ut tiltale på dokumentfalsk, blant annet bygget på at mannen har benyttet falske kvitteringer for å bygge opp under sin fremstilling av dokumentenes eierhistorikk. Et annet tiltalepunkt gjelder bedrageri og dokumentfalsk knyttet til omsetning av et uekte tildelingsbevis for det Tyske kors i Gull til en av de norske frontkjemperne.

Under etterforskingen har det vist seg at det også har vært andre falske brev av Knut Hamsun i markedet.

ØKOKRIM anser saken som viktig fordi denne typen uekte objekter kan medføre at det danner seg et uriktig bilde av viktige personer, hendelser og verk i norsk kultur-/litteraturhistorie. Dette er det også vist til i tiltalen, som en del av grunnlaget for at bedrageriet må bedømmes som grovt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Slettemoen, tlf 488 87 972.