Det var i selvangivelsene for 2003 og/eller 2004 at mannen unnlot å opplyse om skattepliktig inntekt på minst 142 millioner, noe som kunne føre til for lav ilignet skatt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 916 46 017.