Hytteeieren og den daglige lederen er tiltalt for brudd på plan- og bygningsloven, som har en øvre strafferamme på to års fengsel. De to er tiltalt for ulovlig å ha iverksatt flere byggetiltak i strandsonen, det vil si innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Blant annet er det oppført en tennisbane, en underjordisk gang, opparbeidet en voll og anlagt en vei uten tillatelse.
 
To entreprenørselskaper, Hemato Eiendom og PS Anlegg, er ilagt forelegg på henholdsvis 300.000 kroner og 200.000 kroner for brudd på plan- og bygningsloven.

- Selskapene har også fått inndratt henholdsvis 300.000 kroner og 200.000 kroner i forbindelse med den vinning de har hatt i tilknytning til utførelsen av de ulovlige tiltakene, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i ØKOKRIM.

BGM Arkitekter er ilagt et forelegg på 200.000 kroner for falsk forklaring til offentlig myndighet og brudd på plan- og bygningsloven. En person har vedtatt et forelegg på 20.000 kroner for de samme forholdene.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, telefon 916 46 013

For innsyn i tiltalene og foreleggene, send innsynsbegjæring til kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, mads.kleppe@politiet.no