Finanstilsynet har anmeldt denne saken til ØKOKRIM, og den er etterforsket i flere land. Tiltalen vil nå bli sendt over til Oslo tingrett for berammelse.

Ulovlig innsidehandel har en strafferamme på seks års fengsel.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Marianne Bender, +47 90 20 43 00 eller kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, +47 99 60 35 16, mads.kleppe@politiet.no

____________________

De vedlagte bildene av førstestatsadvokat Marianne S. Bender kan fritt benyttes av media mot kreditering av fotograf André Folkedal (trykk på bilde for å laste ned originalen).