ØKOKRIM mener to av de tre skal ha fått urettmessig tilgang til informasjon hos sin arbeidsgiver om resultater fra prøveboring av en letebrønn på Pil-feltet i Norskehavet. Informasjonen var relatert til at det var påvist hydrokarboner i letebrønnen. Den tredje personen som ikke var ansatt i oljeserviceselskapet skal ha fått slik informasjon fra den ene medtiltalte.

Alle tre var kjent med at informasjonen som de fikk ikke var offentlig kjent og kunne føre til kursstigning på aksjene. Likevel skal to av de tiltalte ha kjøpt aksjer i oljeselskapet for henholdsvis 26 500 og 800 000 kroner. Etter at oljeselskapet i en børsmelding den 6. mars 2014 annonserte et olje- og gassfunn i letebrønnen steg kursen på selskapets aksjer med 117 prosent. De to er tiltalt for ulovlig innsidehandel. I tillegg er den ene av disse også tiltalt for forsøk på ulovlig innsidehandel og grov uforstand i egenskap av daglig leder og styreleder (enestyre) i eget aksjeselskap. Den tredje personen som var ansatt i oljeserviceselskapet og ga informasjonen videre er tiltalt for tilskyndelse til innsidehandel.

En person er tidligere dømt for innsidehandel (tilståelsesdom) i samme sakskompleks.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, tlf 917 16 383