Tiltalte skal også ha medvirket til å jage og avlive innfanget katt som hundeholderne har sluppet foran hundene sine, med det formål at hundene skulle jage, hetse og bite i hjel katten med hundeholderne som tilskuere.

Trysilmannen ble i 2009 domfelt for ulovlig felling av bjørn hvor hund også ble benyttet i jakten. Han ble samtidig fradømt retten til å utøve jakt og fangst i tre år. Politiet fratok ham på grunnlag av dommen tillatelsen til å være i besittelse av våpen og ammunisjon, en tillatelse han ikke har fått tilbake. Tiltalen omfatter poster knyttet til ulovlig jakt i tidsrommet tiltalte fortsatt hadde jaktforbud og hvor han benyttet våpen uten tillatelse fra politiet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043.