Den ene av dem var daglig leder i et kraftselskap. Den andre var styreleder i det samme selskapet. Ifølge tiltalen har de to ved tre anledninger mottatt avgiftsbeløp fra kundene sine, men latt være å innbetale avgiften til tolldistriktet. Det samlede beløpet som er unndratt, utgjør 25 410 000 kroner.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf. 916 46 005.