ØKOKRIM avdekte saka i samband med etterforskinga av ein bedragerisak mot den frifunne og førde saka for retten av praktiske og ressursmessige årsaker. Bedragerisaka er sendt retten for fastsetting og vil venteleg komme opp neste år.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592.