Timeshare-bedragerier er et stort problem i alle europeiske land, og det antas at ca. 70 000 personer i hele Europa er blitt svindlet på denne måten. Dette inkluderer også flere tusen nordmenn. Det er grupper som driver med organisert kriminalitet som står bak timeshare-bedragerier, og de svindler til seg meget store beløp.

Europol har opprettet en database for å samordne og analysere alle de involverte lands informasjon om innrapporterte mistenkelige timeshare-forretninger. I den forbindelse ønsker Økokrim at de som mener seg bedratt av personer og selskaper som driver med timeshare-handel, sender opplysningene de har til Økokrim, postboks 8193 Dep., 0034 Oslo, eller til e-postadressen desken.okokrim@politiet.no.

Kontakt i Økokrim: Desken, tlf. 23 29 11 00.

 

Forbruker Europa advarer

Forbruker Europa har i november 2010 mottatt mange klager fra forbrukere som har blitt kontaktet av en ivrig norsk selger som sier at han/hun har en kjøper som er interessert i forbrukerens timeshare eller medlemskap i en ferieklubb. Alt forbrukeren trenger å gjøre er å betale inn et depositum. Det går frem av den fremlagte kontrakten at betaling av depositum er påkrevd i henhold til det europeiske direktivet om timeshare og ferieklubb. Det er absolutt ikke tilfellet, tvert imot. Forbrukere som har betalt depositum får aldri tilbakebetalt pengene. Disse useriøse, utenlandske firmaene, som samarbeider med norske representanter, hevder at pengene er sperret på en spansk konto på grunn av skattelegging fra de spanske myndighetene sin side. På dette tidspunktet krever de enda mer penger, samt sensitive opplysninger.

Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (the European Consumer Centre Network). Nettverket er et tiltak av EU-kommisjonen, og skal gjøre det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS-land. Vi veileder norske forbrukere i rettslige spørsmål, og vi bistår når de opplever problemer ved handel over landegrensene. I tillegg hjelper vi forbrukere fra andre EU/EØS-land dersom de har klager vedrørende varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge. For ytterligere informasjon, se: www.forbrukereuropa.no.

 

Aktuelle nettadresser:

Hvis de selskapene du vurderer å gjøre forretninger med, ikke står på listen til Resort Development Organisation (tidligere «The Organization for Timeshare in Europe»), bør du ikke gjøre forretninger med dem!