Ein tidlegare storkundeansvarleg i TetraPak Norge AS og ein tidlegare innkjøpssjef i Tine SA tilsto grov korrupsjon i Oslo tingrett. Ifølgje dommen er utgangspunktet for straffen før strafferabatt for tilståing eitt år og seks månadar i fengsel.

«Korrupsjonshandlingene skjedde hyppig og over et tidsrom på fire og et halvt år» og retten «mener det er grunn til å frykte at TetraPak som følge av korrupsjonen har blitt foretrukket som leverandør i enkelte kontrakter», syner dommen frå Oslo tingrett.

Korrupsjonsbeløpet på om lag 200.000 kroner «skriver seg fra 49 ulike hendelser som kunne omfatte flere påspanderinger av ulik størrelse», syner dommen.  "Som Økokrim har fremhevet, er skadepotensialet særlig skjerpende fordi det er en sårbar konkurransessituasjon mellom TetraPak og Elopak", ifølgje Oslo tingrett.

- Dommen gir viktige signal, mellom anna at deling av konkurransesensitiv informasjon kan gi streng straff, seier fyrstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i ØKOKRIM.

Dommen er ikkje rettskraftig.

Tetrapak Norge har vedteke eit førelegg på tre millionar kroner tidlegare i år.

Kontaktperson: Fyrstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo, telefon 95 29 60 49