Tiltalen bygger på at de to på systematisk vis har brukt svart arbeidskraft til å løse byggeoppdrag, og deretter samarbeidet om å hvitvaske utbyttet, blant annet ved kontantuttak og overføringer til norske og utenlandske kontoer. 

Grov hvitvasking av millionbeløp  
Saken gjelder hvitvasking av henholdsvis 14,5 millioner kroner og drøyt 3 millioner kroner for de to tiltalte. En av mennene er også tiltalt for manglende bokføring. 

– Dette er en alvorlig a-krim sak, som omfatter hvitvasking av betydelige pengesummer, hvor pengene kommer fra svart arbeid i bygg- og anleggsbransjen. Mennene er tiltalt for å ha hvitvasket millionbeløp av utbytte fra svart arbeid, sier Maria Bache Dahl, politiadvokat i Økokrim.

Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet
Arbeidslivskriminalitet, eller a-krim, er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

I slike saker er etterforskningene ofte komplekse, med mange involverte foretak og personer, pengeoverføringer over landegrenser og utenlandske aktører. Manglende overholdelse av grunnleggende regler for norsk næringsvirksomhet gjør det vanskelig for myndighetene å ettergå virksomhetene. 

– Saken er et godt eksempel på politiets forsterkede innsats mot arbeidslivskriminalitet. Lovbrudd som svart arbeid og hvitvasking medfører blant annet at innbetalt skatt og avgift til staten reduseres. På sikt undergraver slik kriminalitet tilliten til et rettferdig marked, velferdsstat, politi og kontrolletater, sier Bache Dahl. 

Saken bygger på en anmeldelse fra Skatteetaten og på A-krimsenteret i Oslo sin kartlegging av et fiktivt faktureringsnettverk. Økokrim har fått bistand av litauiske myndigheter under etterforskningen.


Kontaktperson:
Maria Bache Dahl
politiadvokat
maria.bache.dahl@politiet.no 
905 19 092

kommunikasjon.okokrim@politiet.no 
23 29 10 30 (08.00-15.45)