- Bedrageriene mot departementene er omfattende. Denne type kriminalitet bidrar til å undergrave bistandsarbeidet i Norge og svekke vårt tillitsbaserte system, sier påtaleansvarlig og statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn. 
 
Økokrim mener de to mennene har vært sammen om forholdene de er tiltalt for. Den ene personen er fra Innlandet og er tiltalt for to grove bedragerier, forsøk på grovt bedrageri, hvitvasking og dokumentfalsk. Den andre personen er fra Nordland, og tiltalebeslutningen mot ham gjelder medvirkning til de to grove bedrageriene som den første personen er tiltalt for.
 
De to mennene drev en forening som mottok tilskudd fra Utenriksdepartementet samt Klima- og miljødepartementet for å utarbeide ulike rapporter. Tilskuddene de mottok ble hentet fra bistandsbudsjettet.  Samlet gjelder saken tilskudd på mer enn 55 millioner kroner som foreningen mottok i perioden 2016-2021. 
 
Gjennom etterforskningen er det avdekket at mange millioner av tilskuddsmidlene ikke var brukt, til tross for at foreningen løpende opplyste departementene om at alle pengene var brukt. I tillegg mener Økokrim at flere millioner av tilskuddsmidlene urettmessig ble brukt til å kjøpe hytte, biler og til å dekke en rekke andre private utgifter. Også dette ble holdt skjult for departementene.  På denne måten mener Økokrim at Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet ble bedratt for over 47 millioner kroner. Foreningen hadde engasjert både regnskapsfører og revisor. Først i 2021 ble departementene informert av revisor om at en betydelig del av tilskuddsmidlene ikke var brukt. 
 
- Tilskudd og støtte fra det offentlige gis gjennom et tillitsbasert system og er i svært mange tilfeller basert på opplysninger fra mottakerne. Slik har det også vært i denne saken. Vi mener at de tiltalte grovt har misbrukt dette systemet, og bedratt fellesskapet for betydelige summer, sier Horn.
 
 
Kontaktperson: 
statsadvokat Henrik Horn
tlf. 91684157
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no