De to mennene dømmes til henholdsvis ubetinget fengsel i fire år og seks måneder og ett år og seks måneder. 
 
Bedriftslederne hadde ledende roller i utleieselskapene Fortuna Truckservice AS og Norsk Truckutleie AS. Den ene lederen dømmes for å ha solgt et stort antall trucker som selger ikke eide, til flere leasingselskaper. Bedrageriet medførte tap eller fare for tap for leasingselskapene tilsvarende kjøpesummen, til sammen ca.21,8 millioner kroner. Vedkommende ble også dømt for grov utroskap for ca. 18 millioner kroner. Den andre lederen dømmes for grovt uaktsomt bedrageri av ca. 12 millioner kroner. 
 
Retten uttaler at "bedrageriene har ført til betydelige tap for leasingselskapene" og "økonomisk kriminalitet i en slik størrelsesorden er dessuten sterkt konkurransevridende".
 
- Dette er en form for økonomisk kriminalitet som bidrar til å skade tilliten et velfungerende omsetnings- og kredittliv er avhengig av, sier påtalansvarlig i saken, førstestatsadvokat Bård Thorsen.
 
Kontaktperson hos Økokrim: Førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf: 414 54 172