Tidligere styreleder/daglig leder er i Stavanger tingrett blant annet dømt til fengsel i fem år for utroskap og underslag mot flere selskaper i 2009 og 2010, til fordel for selskap i eget konsern. Handlingene førte til at betydelige midler ble overført fra likvide selskap til selskap som senere har gått konkurs. Dommen ble påanket. En mindre del av ankesaken er nå behandlet av Gulating lagmannsrett, og tidligere styreleder og en regnskapsansvarlig er av lagmannsretten dømt for grovt underslag.

En tredje person er tidligere dømt til fire års fengsel i det samme sakskomplekset. Anken over hovedsaken til styreleder/daglig leder samt en tredje person kommer opp for lagmannsretten neste år.

Kontaktperson i ØKOKRIM: kst statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen, tlf 917 14 440