Ifølgje tiltalane skal handverkaren frå august 2016 til august 2017 ha betalt installasjonsleiaren 466.792,50 kroner for å få oppdrag. Installasjonsleiaren mottok og/eller kravde 559.638,75 kroner gjennom sitt eineeigarføretak. Firmaet som installasjonsleiaren jobba for oppdaga overføringane og melde saka til ØKOKRIM.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Fyrstestatsadvokat Trude Stanghelle, telefon 928 06 758   

For innsyn i tiltalane, send e-post til kommunikasjonsrådgjevar Mads Kvernen Kleppe, mads.kleppe@politiet.no