De to tiltalte hadde ledende roller i utleieselskapene Fortuna Truckservice AS og Norsk Truckutleie AS. Ifølge tiltalen har en 49 år gammel mann solgt 43 trucker som selger ikke eide til flere leasingselskaper. Handlingen medførte tap eller fare for tap for leasingselskapene tilsvarende kjøpesummen, til sammen inntil 21,7 millioner kroner. En 47 år gammel mann er tiltalt for å ha solgt 30 trucker selger ikke eide til flere leasingselskaper. Handlingen medførte tap eller fare for tap for leasingselskapene tilsvarende kjøpesummen, til sammen inntil vel 12,1 millioner kroner.

49-åringen og 47-åringen er også tiltalt for å ha begått grov økonomisk utroskap ved å utsette selskaper de har hatt ledende verv i for tap, eller fare for tap for henholdsvis vel 19 millioner kroner og vel 10,8 millioner kroner. Begge er i tillegg tiltalt for å urettmessig ha disponert over et formuesgode og dermed utsatt panthaver for tap på vel 1,1 millioner kroner etter salg av 15 trucker.

Saken er ennå ikke berammet for Nedre Romerike tingrett.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Bård Thorsen, telefon 414 54 172