Unndratt skatt utgjør ifølge tiltalene henholdsvis vel 36 millioner kroner og vel ti millioner kroner. De straffbare forholdene er knyttet til ordningen med fradrag for kostnader til forskning og utvikling, den såkalte Skattefunn-ordningen.

For tre andre som var siktet er saken henlagt på grunn av bevisets stilling. Saken ble anmeldt av Skatt sør, og har vært etterforsket av Agder politidistrikt og ØKOKRIM.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Petter Nordeng telefon 916 46 017