Dei to vart sikta i saka etter ei melding frå Gartnerhallen i juni i år, og saka er beramma i Oslo tingrett i februar 2018.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Geir Kavlie i ØKOKRIM telefon 410 24 592