I følge tiltalen har begge unnlatt å opplyse Stortingets pensjonsstyre om at de hadde inntekter som oversteg pensjonsbeløpet og som utelukket rett til Stortingspensjon etter den såkalte 75-årsregelen i lov av 12. juni 1981 nr 61 om pensjonsordningen for stortingsrepresentanter § 2 fjerde ledd.
I en rapport fra Riksrevisjonen som ble oversendt Stortinget for to år siden, ble det konkludert med at seks tidligere representanter hadde mottatt uberettigede pensjonsutbetalinger. ØKOKRIM åpnet i fjor etterforsking av fire tidligere stortingsrepresentanter i saken, på bakgrunn av de opplysningene som fremkom i to rapporter fra et ekspertutvalg nedsatt av Stortingets presidentskap. Sakene mot to av disse er tidligere henlagt etter bevisets stilling.
 
Se for øvrig www.riksadvokaten.no.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 488 87 955