En bank i Belgia ble i 2019 forledet til å overføre pengene til en mottaker i Norge. Herfra ble pengene forsøkt sendt videre til andre land. Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at overføringene imidlertid ble stanset.

Økokrim har samarbeidet med politi i flere land om etterforskningen av det man mener er et større hvitvaskingsnettverk.

To av de tiltalte mennene opererte fra Storbritannia. En av disse, en britisk statsborger, ble nylig utlevert fra Storbritannia til Norge. De tre tiltalte har hatt ulike roller i organiseringen og bistand til hvitvaskingsoperasjonen.

Mannen som disponerte den norske kontoen pengene kom inn på er allerede rettskraftig dømt til 3 år og 4 måneder i fengsel for sin rolle i hvitvaskingen.