Ifølge tiltalen skal de tre gjennom en rekke handlinger svekket verdien og markedsgrunnlaget for to selskaper som begjærte oppbud og ble slått konkurs høsten 2015.

Den øvre strafferammen for grovt kreditorsvik er fengselsstraff i seks år. En av mennene er også tiltalt for simpelt bedrageri overfor en finansinstitusjon. Den øvre strafferammen for simpelt bedrageri er fengselsstraff i tre år.

ØKOKRIM har lagt om rutinene for å sende ut tiltalebeslutninger til pressen. Heretter vil ØKOKRIM sende ut anonymiserte pressemeldinger uten tiltalebeslutninger. Media kan sende skriftlig forespørsel på epost og be om innsyn i tiltalebeslutninger.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen for kommentarer tlf 414 54 172 eller kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe for tiltalebeslutningen tlf 996 03 516, epost: mads.kleppe@politiet.no