Hovedtiltalte skal ha forledet de fornærmede ved blant annet å forelegge dem uriktige takster/verdivurderinger på eiendommer/selskaper og falske driftsresultat for sistnevnte. I tillegger to andre menn, deriblant en eiendomsmegler, tiltalt for bedrageri på over 30 millioner svenske kroner i forbindelse med salg av to hoteller i Sverige.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.