Bedrageriet skal ha skjedd ved kjøp av ein eigedom på Austlandet. ØKOKRIM meiner at to av dei tiltalte mellom anna skreiv under på lånedokument som ikkje stemde med dei verkelege tilhøva då lånet vart etablert. Den tredje tiltalte var den reelle kjøparen. Handlinga førde til tap eller fare for tap for banken.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jens H. Bachke, tlf. 959 98 403.