Fondsforvalteren brukte medhjelperne som stråmenn, ved at hans handler ble gjennomført i deres navn samtidig som medhjelperne hadde all kontakt med meglerhus og banker. Forvalterens rolle ble også holdt skjult ved at den ene medvirkeren oppga forvalterens inntekter på sin selvangivelse. Straffen er fastsatt med utgangspunkt i at allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende og "den etter lagmannsrettens oppfatning meget bevisste og til dels utspekulerte måten aksjefellesskapet var organisert og drevet på". ØKOKRIM mener dommen gir et viktig signal til ansatte i finansbransjen om at det skal reageres strengt på bevisste omgåelser av egenhandelsreglene. Dommen gir et tilsvarende signal til de som medvirker til slike lovbrudd.

 

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Hans Christian Koss, telefon 95 21 54 36.