Korrupsjonsforholdet omfatter bestikkelser på over 7 millioner kroner som konsulenten har mottatt i perioden 2003 til 2010. Bestikkelsene er betalt dels for å oppnå leveranser til Hydro/StatoilHydro/Statoil, og dels i tilknytning til fiktiv fakturering mot Statoil ASA. Det var avtalt at konsulenten skulle motta en andel av det fakturerte beløpet.
 
Ved straffutmålingen har det blant annet blitt vist til at «Korrupsjonen har foregått over år og innebærer et grovt tillitsbrudd overfor Hydro/StatoilHydro/Statoil, [konsulentens] kollegaer og selskaper som [konsulenten] har samarbeidet med». Den tidligere konsulenten er gitt strafferabatt på 25 % på grunn av sin uforbeholdne tilståelse og på grunn av at forklaringen har «bidratt til en vesentlig enklere prosess og bevisvurdering».
 
Inndragning av utbyttet fra korrupsjonsforholdet vil bli behandlet i separat sak.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Espen Haug, tlf. 488 87 966.