De tre personene har vært engasjert som forretningsførere eller hatt ledende roller i selskapene som de har begått utroskap mot. Forholdene har pågått over lengre tid, fra 1999 og frem til 2006. Det grove bedrageriet og heleriet er begått mot en eldre investor som ble forespeilet at han investerte i ulike teknologiske prosjekter som viste seg å være ikke-eksisterende eller som selskapene han investerte i, ikke hadde rettigheter til. Unndragelsen av merverdiavgift er knyttet til et telekommunikasjonsselskap som én av de tre personene var styreleder i.
 
Utbyttet fra utroskapene og bedrageriet er i stor grad nyttet privat forbruk, til å dekke personlig gjeld og gjeld til nærstående selskaper. For ca 28 millioner kroner bestod utroskapen i at selskapet ble pådratt økonomiske forpliktelser i form av garanti- og kjøpsavtaler.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.