En tidligere leder i Ewos AS skal ifølge tiltalen ha krevd eller mottatt bestikkelser på til sammen 2,7 millioner kroner fra ulike leverandører. To personer er tiltalt for å ha gitt bestikkelser på henholdsvis vel to millioner kroner og i overkant av en million kroner.

- Dette har vært en bred etterforsking, og korrupsjonshandlingene som er beskrevet i tiltalen strekker seg over en periode på over ti år, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i ØKOKRIM.

I samme sakskompleks er en person dømt til fengselsstraff i 11 måneder for grov korrupsjon i en tilståelsessak (lenke).

For innsyn i tiltalen, send epost til kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe: mads.kleppe@politiet.no

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, telefon 415 55 909