Styrelederen, daglig leder og en rådgiver innen kjemi er tiltalt for overtredelse av forurensningsloven i forbindelse med eksplosjonen i mai 2007. Eksplosjonen førte til akutt utslipp av sot og stoffer som hydrokarboner, svoveldioksid og sulfider i form av omfattende røyk fra brannen. Utslippet medførte blant annet kraftige betennelsesreaksjoner på slimhinner, kvalme og hodepine for personer som oppholdt seg i nærheten av bedriften. I tillegg har, fra eksplosjonen og frem til i dag, et tohundretalls personer i Gulen og Masfjorden kommuner i ulik grad hatt helseplager som følge av utslippet.

Styrelederen og daglig leder er også tiltalt for to andre tilfeller av overtredelse av forurensningsloven ved at de i perioden fra november 2006 til april 2007 foretok rensning/avsvovling av coker gasoline uten tillatelse fra Statens forurensningstilsyn og at det ble brukt tanker som ikke var godkjent for denne bruk. Dette medførte fare for liv eller helbred. Som følge av rensningen av coker gasoline har etterforskingen også avdekket en nesten-eksplosjon i januar 2007.
 
Styrelederen og daglig leder er også tiltalt for overtredelse av forurensningsloven ved å ha mottatt sluttbehandlingsavfall fra skipet M/T Probo Emu uten at det forelå tillatelse fra Statens forurensningstilsyn. Styrelederen og daglig leder er også tiltalt for flere overtredelser av arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Selskapet (Alexela Sløvåg AS), som overtok Vest Tank AS i august 2007 er ilagt en bot på 2 millioner kroner for overtredelse av forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gjelder forhold begått før eksplosjonen i mai 2007.
 
Den tidligere styrelederen er også tiltalt for utroskap. Han skal i 2007 ha kjøpt to lagertanker via et annet selskap der han var eier og slik påført Vest Tank AS en ekstrakostnad på minst 3,7 millioner kroner. Videre er han tiltalt for forsikringsbedrageri på minst 3,7 millioner kroner i forbindelse med kjøp av to tanker etter eksplosjonen. Han skal da overfor forsikringsselskapet ha opplyst at tankene kostet 8, 6 millioner kroner og således ha fortiet at et selskap der han var eier like før hadde kjøpt tankene for 4, 3 millioner kroner.
 
Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges Miljøvernforbund har inngitt anmeldelse i saken. Økokrim overtok saken fra det lokale politidistrikt i slutten av november 2007.
 
Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.