Påtaleansvarlig i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Marianne Djupesland.