Aksjonen er et resultat av etterforskning gjennom denne vinteren mot grupperinger som etter politiets vurdering driver organisert uttak av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv.

Etterforskningen er gjort av ØKOKRIM, i nært samarbeid med Hedmark politidistrikt.

Ulovlig felling av ulv er alvorlig miljøkriminalitet og resulterer normalt i ubetinget fengselsstraff. Siktelsene i saken er etter straffeloven § 152 b om alvorlig miljøkriminalitet sammenholdt med straffeloven § 60 a om organisert kriminalitet.

Kontaktperson i saken: kommunikasjonsrådgiver Kari-Anne Dobloug (Hedmark politidistrikt), tlf 975 75 933