Personer i roller som pengemuldyr bistår kriminelle ved at de mottar penger på egne konti som er ulovlig ervervet, for deretter å flytte disse videre. Ofte overføres pengene fra muldyrenes bankkonti til norske og utenlandske bankkonti som disponeres av kriminelle aktører, men det er også flere eksempler på at pengemuldyr kjøper gavekort eller dyre klokker. I noen tilfeller overføres pengene til ulike kryptovalutabørser for kjøp av kryptovaluta.

Bruk av pengemuldyr i hvitvaskingsoperasjoner er en økende utfordring i mange land inkludert Norge. Økningen i bruk av pengemuldyr kan ses i sammenheng med økningen av digital kriminalitet ettersom mye av utbyttet som hvitvaskes gjennom pengemuldyr virker å stamme fra datakriminalitet, særlig bedrageri.

I Norge ser vi nå at barn og unge ned i 15-årsalderen blir manipulert til å fungere som pengemuldyr i bytte mot penger, goder eller narkotika. De blir kontaktet på internett, e-post eller gjennom sosiale medier av kriminelle aktører, enkelte ganger av jevnaldrende.

Den senere tiden har det i Norge foregått verving av pengemuldyr via Facebook fordekt som en deltidsjobb. De som ender opp å fungere som pengemuldyr tror da at en del av jobben er å bruke egen bankkonto til å gjennomføre transaksjoner for arbeidsgiver.

Noen av de kriminelle besitter høy voldskapital og benytter trusler til å presse personer inn i pengemuldyrsvirksomhet. En da 19 år gammel gutt forklarte at han ble gitt fri tilgang til cannabis en periode før personen ble utnyttet som pengemuldyr.

Bankene avslutter kundeforhold når de oppdager at de blir brukt til pengemuldyrsvirksomhet. Det er derfor stadig behov for nye identiteter som kan misbrukes og pengemuldyr fremstår nå som en forbruksvare for kriminelle.

Pengemuldyr bidrar til å sikre inntekter til kriminelle aktører og nettverk. Det å fungere som pengemuldyr kan få store personlige konsekvensene for unge mennesker – de risikerer straffeforfølgelse og å bli svartelistet av banker.